Rehberlik Anlayışı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri; bireye, kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğini planlama becerilerini kazandırır. Günümüzde eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; bireysel, eğitsel, sosyal ve mesleki anlamda öğrenci ve veliye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetleridir. Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzun etkin bir birimi olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” çalışmalarını demokratik ve insancıl bir anlayışla, gizlilik, süreklilik, bireyin özerkliği ve değerliliği ilkelerini gözeterek hizmet vermeye devam etmektedir.

 

NE DEĞİLDİR?

*Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarını sağlamaktır,

*Öğrencilere sadece önerilerde bulunarak ne yapması gerektiğini söylemek değildir.

*Objektif olarak olayları değerlendirmektir,

*Öğrencileri koruyarak her durumda kayırmak değildir.

*Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır,

*Sorunları öğrenciler adına çözmek değildir.

*Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin yerinde kararlar almasına yardımcı olmaktır.

*Öğrenci adına karar vermek değildir.

*Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

*Disiplin, yargılama ve ceza yolu değildir.

*Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

*Rehberlik sadece test ve anket uygulamak değildir.

*Danışanlar yardım talebinde bulunan kişilerdir.

*Hasta kişiler değildir.

*Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir.

*Kısa sürede gerçekleşen bir yardım değildir.

*Gönüllü ve istekli gelen, kendini tanıma, gelişme ihtiyacında olan herkese açık bir hizmettir.

*Sadece davranış bozukluğu gösteren, başarısız, sorunlu öğrencilere yönelik değildir.

*Uzman kişilerce yürütülen bir hizmettir.

*Özel bir eğitim görmemiş kişiler tarafından yürütülebilecek bir hizmet değildir.

*Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

*Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlar; okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini koordine eden, yürüten ve yönlendiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında eğitim görmüş kişilerdir.

 

Rehberlik Anlayışını Oluşturan İlkeler

1- Rehberlikte insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

2- Rehberlik hizmetleri eğitim ayrılmaz ve tamamlayan bir parçasını oluşturur.

3- Etkili bir rehberlik, bireysel farkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir.

4- Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.

5- Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımdır.

6- Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.

7- Rehberlik hizmetlerinde gönüllük esastır.

8- Rehberlik uygulamaları okulun ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaştırılır.

9- Rehberlik, planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.


İlgili Diğer Sayfalar

Rehberlik Anlayışı

Rehberlik Anlayışı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR? Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri; bireye, kendini ve başkalarını anlama, yeteneklerini kullanma, doğru tercihler yapma, insan ilişkilerinde karşılaştığı sorunlara çözüm bulma, yaşamını ve geleceğ...

Başarı Nedir?

Başarı Nedir?

 Başarı: ?Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü, bir işi istenilen biçimde bitirmek, elde etmek, istediğini bulmak.? olarak açıklanmaktadır. Başarının anlamı kişiden kişiye bireyin y...

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Nedir? ?Sınavlardan önce uykularım kaçıyor?, ?Sınav benim için bir kâbus?, ?Sınavlarda heyecandan dikkatimi toplayamıyorum? ?O kadar heyecanlanıyorum ki, soruları doğru dürüst okuyamıyorum. Doğru cevabı bilsem bile yanlış şıkkı işaret...

Ergenlik ve Aile İletişimi

Ergenlik ve Aile İletişimi

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM Sezen Aksu?nun şarkı sözleri ergenlik dönemini ne kadar güzel anlatıyor değil mi. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım, öğünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok...

Dikkat Dağınıklığı

Dikkat Dağınıklığı

DİKKAT DAĞINIKLIĞI YAŞAYAN ÖĞRENCİ KONULARI ÇABUK UNUTUR Belirli orandaki dikkat, beynin bilgiyi işlemesi, anlamlandırması ve kullanması için vazgeçilemez temel koşullardan biridir. Öğrenciler, sistematik tekrar yaparak hatırlama fonksiyonların...

0

Projelerimiz

0

Başarılarımız

0

Eğitim Yılımız

0

Mezunlarımız